EU Program Regionalny

Zapytanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe 2

 

stopka_UE

Celem projektu jest aplikacja do systemu żywności naturalnej poprzez wprowadzenie do swojej oferty  „Kury Rosołowej” oraz jej elementów, spełniających standardy produktu naturalnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez  zastosowanie systemu kontroli jakości obejmujący cały łańcuch procesów produkcyjnych surowca od jaja stada reprodukcyjnego poprzez fermy kur nieśnych po transport do ubojni i ubój.  Dodatkowym celem projektu jest rozbudowa bazy dostawców przedsiębiorstwa oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Planowane efekty projektu to po pierwsze efekty innowacyjności związane z wprowadzeniem na rynek coraz bardziej poszukiwanego, lepszego w sensie zdrowotnym produktu jakim jest kura spełniająca normy żywności naturalnej oraz innowacyjna forma transportu drobiu. Po drugie, dzięki realizowanemu projektowi firma zdobędzie wiedzę z zakresu norm i standardów żywności naturalnej. Po trzecie, oczekiwane efekty to również wzrost przychodów wynikający z wdrożenie nowego produktu.

Całkowita wartość projektu to 654 164,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 127 589,06 zł