brcs

ifs

HALAL_N

eko

Kim jesteśmy?

Naszą domeną jest produkcja mięsa drobiowego. Współpracujemy bezpośrednio z wieloma dużymi producentami wyrobów gotowych w kraju i za granicą. Eksportujemy na cały świat. Inwestujemy. Rozbudowujemy zakład, stosujemy wysoce wydajne technologie, stawiamy nowoczesne chłodnie i wprowadzamy rozwiązania, które ułatwiają Państwu współpracę z nami. Dbamy o jakość naszych produktów i terminowość dostaw.
Lubimy to, czym się zajmujemy. Znamy się na tym. I robimy to już od ponad 25 lat.

pic_1

Co gwarantujemy?

Trzymamy się zasady, że każdy nasz kontrahent, zarówno dostawca, jak i odbiorca ma być w pełni zadowolony. We wzajemnych relacjach stawiamy na odpowiedzialność i rzetelność.

Takiej postawy wymagamy od siebie, ale również od partnerów biznesowych. Dlatego odbiorcom możemy zagwarantować terminowość dostaw i niezmienną jakość produktów, a dostawcom rzetelne ceny i dobre warunki współpracy.

pic_2

Jak pracujemy?

Jesteśmy firmą, w której dobra organizacja pracy idzie w parze z wysoką wydajnością. Potwierdza to wprowadzony system zarządzania jakością HACCP, BRC A oraz bardzo zautomatyzowany proces produkcji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji każdego dnia w roku poza dniami świątecznymi i niedzielami, które spędzamy z naszymi rodzinami…

pic_3

Dlaczego my?

Jako nieliczni zapewniamy Państwu kompleksową i pełną obsługę. Zorganizujemy odbiór kury żywej, załadunek, transport do nas, ubój, porcjowanie, pakowanie, mrożenie oraz dostawę produktu gotowego. Jak się dobrze poznamy, to cały ten proces da się załatwić telefonicznie. Cenimy czas. Upraszczamy procedury. Wspólnie zarabiamy.

pic_4

Tu nas znajdziesz

 

stopka_UE

Celem projektu jest aplikacja do systemu żywności naturalnej poprzez wprowadzenie do swojej oferty  „Kury Rosołowej” oraz jej elementów, spełniających standardy produktu naturalnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez  zastosowanie systemu kontroli jakości obejmujący cały łańcuch procesów produkcyjnych surowca od jaja stada reprodukcyjnego poprzez fermy kur nieśnych po transport do ubojni i ubój.  Dodatkowym celem projektu jest rozbudowa bazy dostawców przedsiębiorstwa oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Planowane efekty projektu to po pierwsze efekty innowacyjności związane z wprowadzeniem na rynek coraz bardziej poszukiwanego, lepszego w sensie zdrowotnym produktu jakim jest kura spełniająca normy żywności naturalnej oraz innowacyjna forma transportu drobiu. Po drugie, dzięki realizowanemu projektowi firma zdobędzie wiedzę z zakresu norm i standardów żywności naturalnej. Po trzecie, oczekiwane efekty to również wzrost przychodów wynikający z wdrożenie nowego produktu.  
Całkowita wartość projektu to 654 164,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 127 589,06 zł 

 


Firma Drobiarska realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Całkowita wartość dotacji to 59 928,72 zł


UE_LOGO                                                                         PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Firma Drobiarska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wyposażenie zakładu w nowoczesne urządzenia chłodnicze” wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakres inwestycji związany jest z m.in. :

-wymianą systemu chłodzenia na glikolowo-amoniakalny

-zakupem maszyn i urządzeń związanych z produkcją: w tym regałów do mroźni oraz kalibrownicy

-montażem instalacji fotowoltaicznej

Całość inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie nowych układów chłodzących, przedsiębiorstwo zmniejszy koszty chłodzenia ponadto inwestycja przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym poprzez wykorzystanie OZE w zakładzie.