Zapytanie ofertowe 2

19/02/2016 – Zapytanie ofertowe 2
W związku z ubieganiem się Firmy Drobiarskiej o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5  „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚ”- zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wykonania innowacyjnej naczepy  do przewozu  zwierząt (kur poprodukcyjnych) w skrzynkach (sztuk 2).

Pobierz zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe FD-UE.pdf


2_zapytanie_ofertowe2_zapytanie_ofertowe-_012_zapytanie_ofertowe-_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25/02/2016 – Zapytanie ofertowe 2

Wynik konkursu:

Szanowni Państwo

W dniu 25 lutego 2016 roku odbyło się rozpatrzenie ofert , które Firma Drobiarska otrzymała w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia 19 lutego 2016 roku. Zakres zapytania ofertowego obejmował realizację usługi na wykonanie innowacyjnej naczepy do przewozu zwierząt  (kur poprodukcyjnych) w skrzynkach (sztuk 2).

Firma Drobiarska zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

 

P.P. EMTECH SP. Z O.O.

Producent naczep i przyczep

Bełchatów,

Ul Przemysłowa 11